Meriduniya11 Header
Home> Articles >  

 

 

Christmas

Christmas is a occasion of Christians. It celebrate on 25th December in every year. Some peoples says Xmas in short form of Christmas. It like a festival for Christians. Christmas gives many blessings, hope, love etc for peoples. In this page, you will read a article about Christmas in Pakistan, Christmas In Urdu and Roman Hindi.

Christmas In Urdu

Christmas Image

25 December ko duniya bhar ki maseehi baradri christmas ke tehwar manati hai. Christmas mohabbat ka tehwar hai aur agar dekha jae, to masehat ki taleem ka bunyadi nuqta nazar bhi yehi hai ke duniya mein mohabbat aur bhai chare ka peygham diya jae. Yaum-e-wiladat maseeh ko aalamgeer satah par christmas, Barr-e-sagher, Pakistan aur Hindustan mein barha din aur Punjab mein wadda din ke naam se mausoom kiya jata hai. Jo apne maeyne aur mafhoom ke lihaz se barha din hai. Kyun ke is din yasoo maseeh dunya mein aae. Yeh din muqaddas BIBI MARIYAM ke sahib-e-aulad hone ki khushi mein manaya jata hai.

Christmas angrezi zuban ka lafz hai, jo 2 alfaz Christ aur Mas ko mila kar banta hai. Christ ke maeyne Maseeh aur Mas ke maeyne bohat barhi aur la mehdood tadad ka aik jism, tanzeem ya guroh mein munazzam ho jana aur The Euchrist yani sache imaan ke mutabiq wahid ALLAH PAK ki izzat-o-tanzeem mein usi ka jalal zahir karne ke liye pak tareen amal aur rasam ada karna aur manna hai. Angrezi lafz Christmas ke liye aik mukhtasir mutabadil lafs XMAS bhi istemaal kiya jata hai. Yasoo maseeh ki taleem hai ke tamam ke tamam shariyat usi aik hukum mein yakja hain ke “ ALLAH PAK aur apne parhosi se barabar mohabbat karo ”. mohabbat kisi ko nuqsan nahi pohnchati. Is liye kalam maqdas mein warid hua ke mohabbat shariyat ki takmeel hai, bal ke ALLAH PAK mohabbat hai. Is liye kalam maqdas mein likha hai “ Badi se maghloob na ho, bal ke neki ke zariye badi par ghalib ho jao ”.wo log jo ALLAH PAK se mohabbat karte hain, unhe us ki tamam makhloqaat se bhi mohabbat hoti hai. Wo har insaan se mohabbat karte hain. Khuwa us ka talluq kisi bhi mazhab, nazarye ya siyasi tehreek he se kyun na ho. Yahan tak ke apne dushmanon se bhi mohabbat karte hain. Christmas humen yed dilata hai ke mazhab ki haqeeqat mazhabi rasmon aur zahirdari mein nahi, bal ke mohabbat ke izhaar mein hai.

Jis se samaji darja bandi, mazhabi taqseem, zaat paat, jinsi tafreeq aur muasharti hesiyat shikast khurda ho jati hai. Christmas humen peygham deta hai ke tamam insaan bila imtiyaz rang-o-nasal aik he ALLAH PAK ki makhlooq hain aur ALLAH PAK bazat khud sarapa mohabbat, noor aur zindagi hai.Yasoo maseeh ki baaz taleemat ki gehrai mein jaen, to un ki afadiyat ka andaza hota hai. Maslan yasoo maseeh ne aik jagah rasmi taharat ki nafi karte hue kaha ke jo cheez mou mein aa jati hai. Wo aadmi ko na paak nahi karti. Lekin jo mou se nikalti hai, wohi aadmi ko na paak karti hai. Kyun ke bure khayal, khoon reziyan, haram kariyan, chori chakari, jhoti gawahoyan aur bad goiyan dil se nikalti hain aur yehi batein hain, jo aadmi ko na paak karti hain. In aqwaal mein yasoo maseeh ne rohaniyat ke aik intehai aeham pehlo ki nishandehi ki hai, ke zahiri aur kharji pakeezgi, batini aur rohani parsaai ki zamanat nahi ho sakti. Humen batini pakeezgi darkar hai. Kyun ke tamam batil khayalat batin tani dil-o-dimagh he se janam lete hain. Yasoo maseeh ne farmaya “ Wo jo paak dil hain, ALLAH PAK ko dekhenge ”. aksar auqat hum mazhabi rasomaat aur aehkamat ke zahir-o-kharij par itna zor dete hai ke un ki haqeeqat aur rooh kisi had tak dab kar reh jati hai.

Aksar mushahidey mein aya hai ke log ashyaae khordonosh ki sharai hesiyat yani halal-o-haram par itna zor dete hain. Ke us ki haqeeqat ko bhool jate hain ke nijaat ka inhesaar fard ke khane peene par nahi. Bal ke ALLAH PAK aur insanon ke sath talluq par hai. Yasoo maseeh ne mazhab ke hawale se khud numayana rawaiyye ki muzammat ki hai. Yasoo ne farmaya, “ Khabardar, apne rastbazi ke kaam aadmiyon ko dikhane ke liye na kro ”. yasoo maseeh ki deegar taleemat mein gunah se bachne par bhi bohat zor diya hai. Yasoo maseeh ka aik Qawl hai ke, “ Kisi buri khuwahish ke sath bho aurat par nigah na dalo”. Us waqt jab ke pori duniya maseehi baradri christmas ka tehwar manati hai. To meri yeh khuwahish aur peygham hota hai ke pori duniya mein aman qaiym ho, ke sab log kisi khauf-o-khatre ke bina aapas mein mil jul kar zindagi basar kar saken. Sirf aman he khushiyon ka gehwara bana sakta hai aur mazahib aalam mein khuwahish ke sath zindagi basar karen. To aman ka yeh khuwab bhi sharminda-e-tabeer ho sakta hai. Aap sab ko christmas ki khushiyan aur nae saal ki barkaat mubarak ho.

Abida Perveen Alhaj Muhammad Siddiqui Ismail Exersice Tips

 

 

Copy Right 2012-2014 www.Meriduniya11.com Contact Us